SMS MĚŘENÍ
Pro přesné měření máme tyto dva souřadnicové měřící stroje (SMS):

3D Mitutoyo – Crysta-Apex S574

měřící rozsah: 500x700x400mm

2097_CRYSTA_ApexS.pdf

3D Mitutoyo – BLN 251

měřící rozsah: 1300x700x500mm