KONTROLA JAKOSTI 

Řízení měřicích a monitorovacích zařízení:
Pravidla pro řízení monitorovacích a měřicích zařízení (kontrolních, měřících a zkušebních zařízení) používaných ve společnosti pro činnosti, jimiž je prokazována shoda výrobků se stanovenými požadavky, stanovuje technickoorganizační postup č.01-M-2001-kap.č.11 a navazující metodické pokyny. Účelem postupů je definovat činnosti při měření a monitorování, potřebné pro zabezpečení shody a dosažení zlepšení.

Monitorovací a měřicí zařízení:
V rámci výrobního procesu jsou pro operace, jimiž je prokazována shoda výrobků se stanovenými požadavky, používána správně kalibrovaná a řádně udržovaná kontrolní, měřicí a zkušební zařízení. Řízení KMZZ je dáno technickoorganizačními postupy.

Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola:
Vstupní kontrola se provádí před uskladněním materiálu, respektive před jeho vstupem do výroby. Postup kontroly je stanoven technickoorganizačním postupem. Provádění mezioperační a výstupní kontroly je stanoveno vnitřním předpisem v technickoorganizačním postupu.