CERTIFIKACE

Certifikát je udělený společností SKQS - Slovenská společnost pro systémy řízení a systémy jakosti, s.r.o. Žilina.

Doba platnosti certifikátu je tři roky a podmínkou na udržení jeho platnosti je podmínka  provádět dozorové audity 1x ročně v termínu  max. 12-ti měsíců 1 dozorový a 24 měsíců druhý dozorový audit od datumu posledního dne recertifikačního auditu. Vlastník certifikátu SKQS na systém managementu může tento certifikát a značky certifikovaného systému  managementu  používat  pro obchodní a reklamní účely v souladu s pravidly SKQS. Certifikát SKQS se vztahuje na právnickou osobu a nesmí být převedeny na třetí osobu nebo na jejího nástupce a nesmí být předmětem odstoupení, odkoupení nebo jiného vynuceného opatření.