JINÉ STROJE

Rösler R 420 EC

OMÍLÁNÍ
Prakticky v každém přetvárném procesu, ať se jedná o lití, lisování, řezání nebo obrábění, vznikají nerovnosti, otřepy a znečištění povrchu výrobků. Jejich tvar bývá rozmanitý, ale technologie k jejich odstranění je vždy podobná. Pomocí omílání lze řešit celou škálu technologických požadavků, jako je odstraňování otřepů a zaoblování hran, vyhlazování povrchu a jeho leštění, odmašťování a čištění, moření, odstraňování okují či rezu.

CZ_CS_Rotary_vibrator_GB_145.pdf

SUMMA DC3/S

OMÝVÁNÍ
Stroj je možné využít při odmašťování ve strojírenské výrobě a při dlouhodobé ochraně dílců před korozí.