CONTACTS

Company Name: A+A TRYODYN s.r.o.

Company headquarters: Kloboucká 1410, 763 31 Brumov-Bylnice
IČO: 25570293
DIČ: CZ25570293

CEO: Ing. Jan Hanuš
Cellphone: +420 602 351 843
E-mail: jan.hanus@aplusatryodyn.cz 

Master: Yvetta Sáblíková
Cellphone : +420 778 149 607
E-mail: yvetta.sablikova@aplusatryodyn.cz 

Accounting: Veronika Voltnerová

Cellphone: +420 778 149 606
E-mail: veronika.voltnerova@aplusatryodyn.cz